Osuuskunta Tervakanavan hallitus esittää osuuskunnan purkamista jäsenten vähyyden takia. Purkaminen tehdään vapaaehtoisen selvitystilan kautta. 

Osuuskunnan kevätkokouksen esityslista

Aika ja Paikka: perjantaina 3.5. 2019 klo 14 KAO, Raksa, Tieto4, 87100 Kajaani

1.    Kokouksen avaus

2.    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3.    Pöytäkirjan tarkastajien valinta

4.    Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat

5.      Esityslistan hyväksyminen

6.    Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

7.    Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8.    Osuuskunnan purkaminen, vapaaehtoisen selvitystilan hakeminen

9.      Selvitysmiesten valinta selvitystilaprosessin ajalle

10.  Työntekemisen ja palkanmaksun aikataulu, sopimusten irtisanominen

11.  Muut asiat

12.  Kokouksen päätös

 

t. Hallitus